Hoe werken we en voor wie?

Inhoudelijke kennis, ervaring, branchekennis, kwaliteit, visie en vernieuwing

Voor Identity en Access management (IAM) en Data Security moet goed helder zijn wat onze klanten vragen en nodig hebben. Zowel vanuit hun eigen werkwijzen als vanuit wet- en regelgeving. Daarom starten we alle nieuwe trajecten en grotere wijzigingen met business consultancy.

Aan de andere kant dienen wij als leverancier kennis te hebben van nieuwe ontwikkelingen in de markt, van de producten die we gebruiken en ervaring te hebben bij andere klanten die we kunnen meenemen bij nieuwe klanten.

Hoe kunt u als klant er zeker van zijn dat wij dat bieden? We geven hieronder aan waarover wij beschikken en wat wij doen om goede diensten te kunnen leveren.


Onze medewerkers hebben veel ervaring

We hebben een lange ervaring met IAM en Data Security en een duidelijke focus. Capitar Security heeft zich per 1 januari 2020 afgesplitst van Capitar IT group en neemt de kennis van drie specialistische bedrijven die aan de basis van de IAM en Data Security-dienstverlening lagen bij Capitar IT Group: IGI Group, ManageID en RealOpen IT. Deze drie bedrijven leverden sinds 2004 al de diensten waar we nu verder op focussen. Ze brachten expertise in op het gebied van innovatieve oplossingen, business consultancy, technische kennis, en IDaaS (Identity as a Service).

De branches waar we veel ervaring hebben zijn:


**1. Onderwijs** ![students in library](/images/studentlibrary.jpg)

We hebben een ruime ervaring met onderwijs, waar de doorstroom van identiteiten heel goed geregeld moet zijn. We moeten integreren met specifieke diensten, zoals van kennisnet en SURF. Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk aspect voor het onderwijs, maar er is ook steeds meer aandacht voor privacy en veiligheid.

2. Zorg doctor

Zorginstellingen vragen om een goede veiligheid gekoppeld aan maximale gebruiksvriendelijkheid en de voorzieningen moeten continu beschikbaar zijn.

We helpen vele zorginstellingen met een goede toegangsbeveiliging (access management), met een goede met data classificatie en we weten dat gebruiksgemak en continuïteit zeer belangrijk zijn voor zorginstellingen. Ook helpen we met IoT beveiliging. Veel van onze klanten in de zorg maken gebruik van onze 24x7 support en beheer.

3. Zakelijke markt keyboard

De zakelijke markt vraagt om efficient werken en efficiency bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Continuïteit van de dienstverlening is van groot belang en veiligheid waar het gaat om concurrentiegevoelige informatie, informatie over klanten, etc. We helpen vaak met een risicoanalyse om goed te bepalen waar toegangsrechten écht goed geregeld moeten zijn.


Opleiding van nieuwe medewerkers

IAM en Data Security zijn vakgebieden waarvoor nauwelijks opleidingen bestaan. De kennis en ervaring die wij hebben zijn schaars in de markt en we spannen ons daarom in om die goed over te brengen op nieuwe medewerkers. Wij leiden alle nieuwe medewerkers zelf op.


Kwaliteit is belangrijk

Om de kwaliteit van onze diensten te borgen zijn we ISO9001 (processen) en ISO27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd. Het laatste is inclusief ISO 27017 (informatiebeveiliging voor cloud diensten) en ISO27018 (privacybescherming voor clouddiensten).

Belangrijker dan de certificeringen is dat de medewerkers een groot kwaliteitsbesef hebben en zeer klantgericht zijn. Ze zijn enthousiast over het bedrijf en over hun werk en waar nodig lopen ze een stapje harder om de klanten te helpen!


We hebben een duidelijke visie op IAM en Data Security

Onze visie is hier te lezen. Daarnaast gebruiken we een modulair concept voor IAM bij onze advisering. Dat hebben we voor het eerst toegepast in 2014, maar het is nog steeds actueel. In 2020 heeft KuppingerCole het concept van ‘identity fabrics’ geïntroduceerd, dat dezelfde denkwijze hanteert: IAM op delen in onderdelen die los van elkaar te implementeren zijn terwijl ze goed op elkaar aansluiten. Ons model is in de loop van de jaren bijgesteld om aan te blijven sluiten bij de veranderende ontwikkelingen in de techniek en in aanpak van informatieveiligheid. We gebruiken deze modulaire aanpak ook bij implementaties van de software van Micro Focus. Het concept leent zich uitstekend om te bepalen welke modules een organisatie (nu en in de toekomst) wel en niet nodig heeft en wat de juiste roadmap voor een organisatie is.

Ons model is in de loop van de jaren bijgesteld om aan te blijven sluiten bij de veranderende ontwikkelingen in de techniek en in aanpak van informatieveiligheid. We gebruiken deze modulaire aanpak ook bij implementaties van de software van Micro Focus. Het concept leent zich uitstekend om te bepalen welke modules een organisatie (nu en in de toekomst) wel en niet nodig heeft en wat de juiste roadmap voor een organisatie is.


We blijven op de hoogte

Onze kennis houden we op peil door:

  • IAM bij veel organisaties te implementeren en eigen best practices en concepten te ontwikkelen
  • Marktanalisten te volgen: Gartner, Forrester en KuppingerCole (we volgen publicaties, seminars en enkele conferenties per jaar)
  • Conferenties en seminars bij te wonen van IAM productleveranciers
  • Ontwikkelingen te volgen van producten van IAM leveranciers en enkele open source producten
  • Lidmaatschappen van relevante organisaties
  • Contact met en adviesdiensten voor brancheorganisaties

We blijven goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, maar implementeren nieuwe functionaliteiten en software pas nadat deze zich hebben bewezen en in nauw overleg met onze softwareleveranciers