Beheren van uw identiteiten

IDaaS of on site

We beheren uw identity managementsysteem én bewaken de functionaliteit die het vervult voor uw hele informatielandschap.

De dienstverlening van Capitar bestaat uit de volgende onderdelen:

  • We zorgen dat uw systeem blijft draaien
  • We zorgen voor aanpassingen
  • We adviseren over vernieuwing en innovatie

Applicatie

De dienst is ontwikkeld in, en wordt geleverd met, de Identty Mangement software van Micro Focus.

De dienst is gehost bij Capitar met een veilige verbinding naar cloud applicaties en uw eigen IT-omgevingen óf de dienst is gehost in eigen datacenter.

Support via Topdesk

Capitar maakt gebruik van de Topdesk applicatie. De klant zal hier toegang tot krijgen om alle van incidenten, changes en overige vragen centraal te registreren en beheren.

Incident en problem management

Incidenten worden door de klant in Topdesk aangemeld.

Indien een incident vaker voorkomt en/of een structurele oplossing vereist, kan Capitar besluiten, na het oplossen, de registratie om te zetten naar een problem. Problems krijgen een aparte planning in overleg met de klant.

Indien een ticket een reactie van de klant vereist, geldt daarbij een standaard reactietijd van 10 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Na die tijd zal het ticket automatisch worden gesloten.

Change management

Changes kunnen worden aangevraagd via Topdesk en zijn per definitie meerwerk. We hanteren hierbij een standaard change procedure die is beschreven in de DAP.

Vragen

Vragen kunnen ook als ticket in Topdesk worden ingediend.

Account management

Op reguliere basis is een accountmanager beschikbaar op uw locatie om de service en overige zaken te bespreken. Daarnaast kan aanvullend telefonisch overleg plaatsvinden.

Monitoring

Systeem- en applicatie-monitoring op beschikbaarheid:

  1. Bij een systeem monitoren we: beschikbaarheid, disk, CPU en memory usage
  2. Bij de applicatie monitoren we beschikbaarheid van de applicatie, koppelingen en de portalen
  3. Monitoring van specifieke functionaliteit kan worden geleverd tegen een meerprijs.

Rapportage

Ons monitoringsysteem levert beschikbaarheidsrapportage over de afgelopen maand; deze is beschikbaar via Topdesk. De servicerapportage bestaat uit een overzicht over tickets in Topdesk.

Security patches

Capitar verzorgt security patches op de applicatie en eventuele onderliggende operating systems.

Updates en upgrades

Capitar verzorgt updates van de applicatie en een onderliggend operating system, indien nodig voor bug fixes en behoud van leverancierssupport. Upgrades van de applicatie (naar een geheel nieuwe versie) zijn betaald. Capitar brengt hiervoor ongevraagd een offerte uit. Indien een upgrade is vereist voor behoud van leverancierssupport en de klant wenst deze niet te laten uitvoeren, vervallen alle garanties uit dit document.

Updates en upgrades van aangesloten bron- en doelsystemen kunnen tot gevolg hebben dat er een wijziging aan de koppelingen nodig is. Als deze wijziging meerwerk vraagt van Capitar dan 4 uur, dan zijn er kosten aan verbonden. In dat geval brengt Capitar een offerte hiervoor uit.

Backup

Er wordt een backup van de omgeving gemaakt die maximaal twee waken zal worden bewaard. Deze backup is van de inhoudelijke gegevens van de Applicaite en kan bij een eventuele calamiteit worden gebruikt om data te restoren.

Hersteltijd

Ingeval van een ernstige calamiteit waarbij er geen werkende server meer zijn zal de server binnen de eerst volgende werkdag worden hersteld.

Dataverlies

Na de hersteltijd zal de data uit de backup worden gerestored. Er zal worden gestart met het terug zetten van de laatst werkende configuratie. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de backup zal het minimale dataverlies uitkomen op een dag. (de tijd tot de laatste juiste backup)

Uitwijk (optioneel)

Ingeval van een ernstige calamiteit zullen de servers op de uitwijk locatie worden gestart en gevuld met de laatste data.