Data Security

Uw informatie op de juiste plek

Wij helpen u met beveiliging tegen bewust en onbewust lekken van gevoelige bestanden. We gebruiken hiervoor geavanceerde software.

Toegang bewaken is een, maar als de informatie op onveilige plekken is opgeslagen loopt u nog steeds groot risico. Veel van de informatie in een organisatie staat niet op de plaats waar die zou moeten staan. Wij helpen u met beveiliging tegen bewust en onbewust lekken van informatie. We gebruiken hiervoor geavanceerde software.

Automatische classificatie

Waar uw data zich ook bevindt, de tools van Micro Focus die wij gebruiken is in staat om op basis van door u aangegeven profielen al uw documenten te classificeren (met gebruik van machine learning) en vervolgens aan te geven of deze zich op een geoorloofde plek bevindt.

Data schoning

Na het classificeren van de data kan deze geschoond worden. Als eerste kan alle DOT-data worden verwijderd. DOT staat voor Duplicate, Obsolete or Trivial, dit is data die niet bewaard hoeft te worden omdat het een kopie is, verouderd is of door niemand gebruikt wordt. In veel gevallen levert dit een dataschoning van boven de 50% op.

Automatische organisatie

Onze tooling kan ook uw data automatisch op de daarvoor bedoelde plaatsen zetten. Daarmee wordt voorkomen dat de informatie toegankelijk is voor personen die daar geen recht toe hebben. Ook verhoogt dit de vindbaarheid van uw data. Dit levert meteen ook een goed inzicht op in welke beveiligingsmaatregelen er nodig zijn voor welke onderdelen. Als u kan voorkomen dat kritische informatie op generieke omgevingen terecht komen, kan de het beveiligingsniveau van de generieke omgevingen omlaag.