Privacy beschermen

Mensen regie geven over hun gegevens.

De bescherming van privacy van uw medewerkers, klanten en andere personen die in en met uw organisatie werken is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht werd op 25 mei 2018.

Privacy is een januskop, het heeft twee gezichten. Waar de meeste mensen redelijk vrijelijk omgaan met hun private privacy zijn we er ook over eens en is het dus wettelijk geregeld dat organisaties zeer voorzichtig en streng met de private gegevens van hun cliënten, studenten en klanten om dienen te gaan. Dit stelt uw organisatie voor een complexe opgave, aan de ene kant streng en voorzichtig zijn, maar aan de andere kant wel de werkbaarheid bewaren. Een belangrijke beweging hierin is de verantwoordelijkheid voor de toegang van de privacygevoelige gegevens zo veel mogelijk bij de ‘private eigenaar’ van deze gegevens te leggen, het individu. De persoonlijke datakluis, waarbij de eigenaar aangeeft wie wanneer bij welke informatie mag is daar een goed voorbeeld van.

Basis van elke privacy-maatregel is een goed toegangsbeheer. Als je weet wie waarbij mag, en met name wie waar niet bij mag is de eerste stap gezet. De Identity en Access Management-oplossingen van Capitar helpen u bij het inrichten van een effectief en efficiënt toegangsbeheer.