Coronavirus

12 maart 2020

12 maart 2020

In verband met het Coronavirus zullen de medewerkers van Capitar Security vanaf nu thuis werken en bezoeken aan klanten beperken tot het noodzakelijke minimum. Dat zal duren zolang de overheid het adviseert.

We zijn voor geen van onze werkzaamheden afhankelijk van ons kantoor. Dus onze mensen, die verspreid over het land wonen, kunnen thuis hetzelfde werk doen als op kantoor en met elkaar en onze klanten overleggen via virtuele platforms. We deden dat al regelmatig om reistijd te beperken.

In geval van ziekte van onze medewerkers geldt dat:

  • Elk lid van ons team van technische consultants bij elke klant een project kan doen en support kan leveren.
  • Elk lid van dat team ook support en beheer kan leveren aan elk van onze klanten.
  • Onze business consultants elkaars werk kunnen overnemen.

Als veel medewerkers tegelijk ziek worden zullen we voorrang geven aan support en beheer boven projecten. Als dat aan de orde is wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Uiteraard volgen we de adviezen van de overheid en het beleid van onze klanten. Zodra de situatie verandert in welke zin dan ook, laten we dat weten via deze pagina.

Indien u vragen heeft kunt u die stellen via het emailadres en het telefoonnummer onder aan deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Jan van Veldhuizen
Peter Jurg