Identity Governance

Inzicht en overzicht

IGA puzzel

Identity Governance biedt u overzichten over welke accounts er bestaan en de rechten aan die accounts zijn toegewezen. De kunst is om die overzichten hanteerbaar en bruikbaar te maken.

Predict & certify authorization

Deze functie zorgt ervoor dat managers rollen en rechten van gebruikers periodiek kunnen toetsen en goedkeuren. En dat ze dat voor nieuwe gebruikers bij aanvang doen. De voorspelling zit ‘m erin dat voor een nieuwe gebruiker de rechten voorspeld kunnen worden. Dat gebeurt met behulp van machine learning.

Access & approval reports

Rapporten over de toegang die identiteiten hebben en over wie wanneer toegang heeft goedgekeurd.

Sinds de invoering van AVG in Europa is customer identity & access management (CIAM) in opkomst. Het gaat dan om specifieke toepassingen die zorgen dat alleen attributen worden doorgestuurd naar een applicatie waarvoor de gebruiker toestemming heeft gegeven. En die zorgen dat gebruikers kunnen inzien welke toestemmingen ze hebben gegeven. Verschillende leveranciers bieden hier oplossingen voor. Naast de AVG, die aan persoonlijk identificeerbare informatie (PII) eisen stelt is er nog andere wet- en regelgeving aangaande de toegang, het gebruik en de bewaartermijn van informatie. Die moet bij consent management ook worden gerespecteerd.

Privileged account management

Privileged Account Management (PAM) helpt met het controleren en monitoren van beheertoegang tot servers, databases en applicaties. Beheerders krijgen toegang tot systemen zonder het risico dat deze wachtwoorden worden gedeeld of kwijt raken. Alle activiteiten worden centraal gelogd voor alle verschillende systemen. Daarnaast is uitgebreide auditing en rapportage mogelijk van alle beheeractiviteiten en zelfs het volgen ervan.

Delegate authorization management

Zie hier.

Request access

Zie hier.

terug naar Modiam